欢迎来到爱儿教育网(www.77aier.com)!
用户名: 密码: 注册帐号 忘记密码?
当前位置: 主页 > 高中 > 高三 > 高三语文 >

高三语文下册期中考试试题及答案

这里的学习方法 绝对能进名校 不看后悔

时间:2015-09-14 21:28来源:未知 作者:暗夜 点击:
这篇文章帮助大家整理了关于高三语文下册期中考试试题及答案,希望通过对本文的阅读,能对大家带来帮助。
 

这篇文章帮助大家整理了关于高三语文下册期中考试试题及答案,希望通过对本文的阅读,能对大家带来帮助。

高三语文下册期中考试试题及答案

第Ⅰ卷(选择题 共36分)

一、(18分,每小题3分)

1.下列词语中加点字的读音全不相同一项是( )

A.哽咽 田埂 绠短汲深 如鲠在喉 B.鞭笞 懈怠 甘之如饴 春风骀荡

C.寒伧 创伤 踉踉跄跄 怆然泪下 D.挣揣 踹开 逸兴遄飞 惴惴不安

2.下列各项中没有错别字的是( )

A.熟稔 纰谬 醍醐灌顶 绿草如茵 B.孝悌 撒娇 铤而走险 如椽大笔

C.沉湎 斑斓 悬梁刺骨 汗流浃背 D.畏葸 撇嘴 峨冠博带 忧柔寡断

3.下列各项中成语使用正确的一项是( )

A.春秋末年,越王勾践以“卧薪尝胆”和“十年磨一剑”的“胆剑”精神,经过十年的积蓄力量,发愤图强,垂拱而治,终于实现了霸业。

B.几年前,学界几乎没有人不对他的学说大加挞伐,可现在当他被尊奉为大师之后,移樽就教的人简直要踏破他家的门槛。

C.程远同学经过深入思考,终于解出了大家都感到棘手的难题,老师赞扬他在学习上领悟到了千虑一得的道理。

D.“两会”召开前夕,中央电视台400名记者严阵以待,准备对这次会议进行全方位的报道。

4. 下列各句中,没有语病、句意明确的一句是 ( )

A.宜居是城市发展的目标,也是城市最可贵的品质。几年来,吉安坚持打造山川秀美、环境幽雅、经济繁荣的和谐绿色家园,展现了街区整齐、色彩素雅、风格简洁、建筑精致、人与自然和谐统一。

B.一部《论语》,就是一部在路上的历史,这个以无数相遇和碰壁的片段构成的语录,铺设成了几千年漫漫的道路。

C.伦敦作为第30届奥运会的主办城市,其规划中的奥运村就在船坞区,因该地土地价格低廉,所以吸引了福特汽车等国际财团前来开发船坞区的改造。

D.互联网应建设成“护联网”,一方面由爱孩子的父母联合起来删除不健康的网页;另一方面要增强孩子的自我保护能力,培养他们正确使用、识别、传播网络信息的能力。

5.依次填入下面一段文字横线处的语句,衔接最恰当的一组是 ( )

①即使明知要失败、要毁灭

②可见,悲剧精神是通过意志、勇气和自由褒扬一种精神胜利的状态

③而不是着眼那真切的胜败

④而不是悲观失望和消极颓废

⑤也要满怀希望地去拼争

⑥悲剧精神的精髓应是对人生遭际的反抗

。但是中国民族求安求稳的心理却给古典悲剧续上了一个个“好”结局。于是本欲以悲剧鼓舞生命的反抗与壮伟,却又无奈地落入了世俗的幸福之中。

A.②①③⑤④⑥ B.⑥③①⑤②④

C.②①⑤④③⑥ D.⑥④①⑤②③

6.下列关于名著的说明,不正确的一项是( )

A.一天,宝玉到蘅芜苑看望了史湘云,又到潇湘馆看望黛玉,遇到紫鹃穿着单薄,在回廊上做针线,宝玉摸了一下她的衣服,便被紫鹃训了一顿,坐在山石上发呆。紫鹃听说后又回来劝慰。得知每天送的燕窝是宝玉求老太太给的,紫鹃借话头告诉他,黛玉明年就要回苏州林家。宝玉听了,如雷轰顶,呆呆地回到怡红院,后来便失去了知觉。

B.克洛德把爱丝美拉达骗出圣母院,再次威逼爱斯美拉达,遭到拒绝后把她交给了一个隐修女,自己去叫官兵。没想到这个修女竟是爱斯美拉达失散的母亲。隐修女竭尽全力希望能救女儿,无奈最后还是和爱斯美拉达一起被绞死。

C.郭嘉是曹操的重要谋士,字奉孝。他以超人的智慧为曹操出谋划策,先后打败了吕布和袁氏兄弟,帮助曹操统一了北方。然而,郭嘉因病早逝。赤壁大战,曹操惨败,抚今追昔,他不禁痛哭失声。曹操哭郭嘉,既说明郭嘉在他心目中的地位之高,同时又暗含了对众谋士无能的鞭挞,是一种高明的权术。

D.濒临死亡的高老太爷突然变得慈祥和亲切了,他夸奖了觉慧,并让觉慧叫回觉民,答应和冯家的亲事不提了。觉民与琴争取婚姻自由的斗争取得了胜利。

二、(9分,每小题3分)

阅读下面的文字,完成7-9题。

一夜白发的奥秘

各国文化传说中都有一夜白发的故事,一夜白发现象在社会上广为流传,也引起了医学家的兴趣,医学文献中关于人头发急速变白的描述层出不穷。

毛发生长靠毛根基质中的上皮细胞不停地分裂发育,然后经历程序性地死亡,其死亡细胞最后构成毛发的基本结构,一层一层地推出毛囊,形成毛发。因此,我们看到的毛发都是由死细胞构成的。毛发的色素是结合在毛发皮质中的角蛋白上的,外面有多层表皮细胞保护,短时间内脱色是很困难的,除非是强烈的物理化学作用,比如日光曝晒或者强氧化剂可以漂白头发,人体内分泌的改变而直接改变了本身着了色的头发是不太可能的。

在历史上有不少被证伪的理论,20世纪初,有人提出头发髓质中有一种噬色素细胞,会沿着头发走,边走边把头发中的色素给吃了,所以主人就一夜白发。这一理论现在完全可以被否定。此前在19世纪中期,有人提出头发中气泡增多,导致了头发更多地反射光线,故而形成瞬间白发的假相,这一理论现在也得不到证实。

有的人一夜白发可能是源于染色剂。在20世纪以前,由于缺乏对头发的了解,染发剂只起暂时作用,多用植物色素附着在头发的表面,以改变形象。这种染色剂效果很差,在潮湿的天气中,或者人大量出汗时,会很快被洗掉,显示出原来的颜色,从而造成了一夜白发的假象。

另一个引起急性白发的常见原因是疾病,主要包括两种疾病,斑秃与白癜风。Ephraim在1959年报道的病例就是白癜风,患者在工伤事故后急剧白发,一年半以后在身体其它部位发现白癜风病灶,证实了该病人的白癜风病症最先出现在头皮上,造成了急性白发的结果。白癜风损伤的是黑色素细胞,要么功能失常,要么黑色素细胞死亡,从而伤及毛囊外的皮肤。临床上见到的是皮肤上大块的白斑,由于失去色素的保护作用,造成皮肤对阳光高度敏感。

斑秃俗称鬼剃头,相对白癜风对色素细胞的攻击来说,斑秃只伤及毛囊,对角质细胞功能存在一定影响。但在斑秃中,存在着一种弥散性,它只攻击能产生色素的毛囊,导致患者大量掉黑发,而白发得以保留。如果患者此前就有了一小半白发,然后突发弥散性斑秃,黑发掉一大堆,其结果不言而喻,就是一夜之间头发全白了。斑秃可以自愈,毛囊再次激活,不过长出新的头发都是白发,因此,这种突发性白发就不可逆转,患者往往印象深刻,一夜白发的故事就会传开。

白癜风与斑秃都是自身免疫性疾病,是色素细胞与毛囊受到免疫攻击的结果,也都能由情感创伤与抑郁引发,因此,历史中部分人一夜白发的故事应当是当事人产生此类疾病的结果。其中大部分人可能都是在数周乃至数月才造成白发的效果,尤其是白癜风,起码要三四个月以上,才会出现效果,越短时间内发生的,越有可能是斑秃造成的。弥散性的斑秃选择性地攻击黑发,可以造成一夜白发的效果。

一夜白发是一种罕见现象,对旁观者与当事人都会造成震撼性的效果,相关故事容易被记录与传播,还会因为此种震撼而对事实有所夸张,但其背后是有医学及社会原因的,在极端的情况下,可能会出现严格意义上的一夜白发,不过大多数故事都可能是跨度为数周乃至于数月才发生的。医生针对此类现象,当寻求背后的医学原因,而不轻易视为无稽之谈而误诊误治,避免胡乱质疑别人诚信而进一步给人造成情感创伤。

(选自《科学网》,有删改)

7.从原文看,下列对毛发的解说,不正确的一项是( )

A.毛发的生长依靠毛根基质中的上皮细胞不停地分裂发育。

B.毛发的基本结构是由经历程序性地死亡的上皮细胞构成。

C.毛发的色素是结合在毛发皮质中的角蛋白上的,外面有多层表皮细胞保护。

D.毛发脱落后,毛囊再次激活,长出新的头发都是白发。

8.下列对“一夜白发”的分析,符合原文意思的一项是( )

A.不少的一夜白发可能是源于染色剂,在20世纪以前,不少人借染发剂造成一夜白发现象,这引起了人们对一夜白发的误会。

B.毛发短时间内脱色是很困难的,除非用强烈的物理化学作用漂白头发。人体内分泌的改变而直接改变了本身着了色的头发是绝对不可能的。

C.一夜白发是一种罕见现象,由于其震撼性的效果,人们往往会将可能是跨度为数周乃至数月才发生的现象加以夸张,一般不会出现严格意义上的一夜白发。

D.头发中气泡增多,头发更多地反射光线,可以形成瞬间白发的假相;头发髓质中一种噬色素细胞,把头发中的色素给吃了,也会造成一夜白发。

9.“医生针对此类现象,当寻求背后的医学原因,而不轻易视为无稽之谈而误诊误治,避免胡乱质疑别人诚信而进一步给人造成情感创伤。”下列对这句话的理解,准确的一项是( )

A.一夜白发的背后往往是有其他医学原因的,医生不要随意否定,而应当持科学的态度去认真地对待。[来源:Z&xx&k.Com]

B.各国文化传说中都有一夜白发的故事,医学文献中关于这种现象的描述也很多,因此容易造成医生误诊。

C.前人提出的不少理论,有的被否认,有的还没有得到证实,医生应对此认真探究,以防误诊误治,或伤害他人情感。

D.医生应寻求一夜白发的医学原因,特别是它背后的社会原因,避免胡乱质疑别人诚信而给别人造成情感伤害。

三、(9分,每小题3分)

(一)

10.下列文段断句正确的是( )

子曰君子易事而难说也说之不以道不说也及其使人也器之小人难事而易说也说之虽不以道说也及其使人也求备焉

A. 子曰/君子易/事而难说也/说之不以道/不说也/及其使人也/器之小人/难事而易说也/说之/虽不以道说也/及其使人也/求备焉

B. 子曰/君子易/事而难说也/说之不以道不说也/及其使人也器之/小人难事/而易说也/说之虽不以道/说也及其使人也/求备焉

C. 子曰/君子易事而难说也/说之不以道/不说也/及其使人也/器之/小人难事而易说也/说之虽不以道/说也/及其使人也/求备焉

D. 子曰/君子易事/而难说也/说之不以道/不说也/及其使人也/器之/小人难事而易说也/说之/虽不以道说也/及其使人也/求备焉

(二)阅读下面的文言文,完成11—12题。

读李翱文

欧阳修

予始读翱《复性书》三篇,曰:此《中庸》之义疏尔。智者识其性,当复中庸;愚者虽读此,不晓也,不作可焉。又读《与韩侍郎荐贤书》, 以谓翱穷时愤世无荐己者,故丁宁如此;使其得志,亦未必。然以韩为秦汉间好侠行义之一豪隽,亦善谕人者也。最后读《幽怀赋》,然后置书而叹,叹已复读不自休,恨翱不生于今,不得与之交,又恨予不得生翱时,与翱上下其论也。

凡昔翱一时人,有道而能文者莫若韩愈。愈尝有赋矣,不过羡二鸟之光荣,叹一饱之无时尔;推是心,使光荣而饱,则不复云矣。若翱独不然,其赋曰:“众嚣嚣而杂处兮,咸叹老而嗟卑;视予心之不然兮,虑行道之犹非。” 又怪神尧以一旅取天下,后世子孙不能以天下取河北,以为忧。呜呼,使时君子皆易其叹老嗟卑之心为翱所忧之心,则唐之天下岂有乱与亡哉!

然翱幸不生今时,见今之事;则其忧又甚矣!奈何今之人不忧也?余行天下,见人多矣,脱有一人能如翱忧者,又皆贱远,与翱无异;其余光荣而饱者,一闻忧世之言,不以为狂人,则以为病痴子,不怒则笑之矣。呜呼,在位而不肯自忧,又禁他人使皆不得忧,可叹也夫!

景祐三年十月十七日,欧阳修书。

11.对下列句子中加点词语的解释不正确的一项是(3分) ( )

A.此《中庸》之义疏尔 疏:说明,注释

B.然以韩为秦汉间好侠行义之一豪隽 “隽”通“俊”,才智出众的人

C.又怪神尧以一旅取天下 怪:责怪

D.脱有一人能如翱忧者,又皆贱远 贱:社会地位低下的人

12.下列各组中加点字的意义和用法相同的一组是(3分) ( )

A.不作可焉 至丹以荆卿为计,始速祸焉

B.推是心,使光荣而饱 某所,而母立于兹

C.视予心之不然兮 蚓无爪牙之利,筋骨之强

D.可叹也夫 师道之不传也久矣

提成绩 考名校 看这里就够了

淘宝优质商品清单天天爆款(内含优惠券)

爱儿教育网www.77aier.com(责任编辑:爱儿教育网)
扫描二维码,添加爱儿教育网公众平台(微信号:aier3399)

你的考试成绩是否理想,又想不想在考试中取得好成绩?那么很有必要看一看本站推荐的:

提分必看!!!

学大教育一对一个性化辅导

精锐教育一对一个性化辅导

智康教育一对一个性化辅导

京翰教育一对一个性化辅导


标签:
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
'); else document.write('');
推荐内容
'); else document.write('');
分享按钮